Besox

Vrijstelling startbaanverplichting voor de autobussen en autocars (PC 140.01)

29 oktober 2018

In het Belgisch Staatsblad verscheen op 22 oktober 2018 een ministerieel besluit dat een vrijstelling van de startbaanverplichting voorziet voor ondernemingen van het paritair subcomité 140.01.

Hierdoor zijn de werkgevers van ondernemingen van geregeld vervoer, bijzondere vormen van geregeld vervoer en ongeregeld vervoer die ressorteren onder het paritair comité 140.00 voor het vervoer en de logistiek volledig vrijgesteld van de verplichting nieuwe werknemers in dienst te nemen met een startbaanovereenkomst voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

Bron: Ministerieel besluit dd. 12 oktober 2018 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de werkgevers van de ondernemingen van geregeld vervoer, bijzondere vormen van geregeld vervoer en ongeregeld vervoer die ressorteren onder het paritair comité 140.00 voor het vervoer en de logistiek (1), B.S. 22 oktober 2018.