Besox

Vrijstelling startbaanverplichting taxisector

27 juni 2017

In het Belgisch Staatsblad van 21 juni 2017 verscheen een ministerieel besluit met betrekking tot de startbaanverplichting in het Paritair Subcomité 140.02.

De werkgevers die een taxionderneming of een dienst voor het verhuren van voertuigen met chauffeur uitbaten en die ressorteren onder de bevoegdheid van het paritair comité voor het vervoer en de logistiek, worden volledig vrijgesteld van de verplichting nieuwe werknemers in dienst te nemen met een startbaanovereenkomst voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

 

Bron: M.B. van 12 juni 2017 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de subsector van de taxiondernemingen en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, B.S. 21 juni 2017.