Besox

Vrijstelling startbaanverplichting PC 327.01

22 november 2016

In het Belgisch Staatsblad van 14 november 2016 is een Ministerieel Besluit verschenen met betrekking tot de startbaanverplichting in PC 327.01.

De ondernemingen die ressorteren onder het paritair subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap zijn vrijgesteld van de verplichting om een bepaald aantal jongere werknemers in dienst te nemen.

De vrijstelling van de startbaanverplichting geldt voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017.

Bron: MB van 28 oktober 2016 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers vallen onder de bevoegdheid van het paritair subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, B.S. 14 november 2016.