Besox

Vrijstelling startbaanverplichting PC 126

29 februari 2016

In het Belgisch Staatsblad van 18 februari 2016 is een Ministerieel Besluit verschenen met betrekking tot de startbaanverplichting in PC 126.

De ondernemingen die voor hun arbeiders ressorteren onder de bevoegdheid van het paritair comité voor de stoffering en de houtbewerking worden volledig vrijgesteld van de verplichting om een bepaald aantal jongere werknemers in dienst te nemen.

De vrijstelling van de startbaanverplichting geldt voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017.

 

Bron: MB van 8 februari 2016 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders vallen onder de bevoegdheid van het paritair comité voor de stoffering en de houtbewerking (1), B.S. 18 februari 2016.

Tags