Besox

Vrijstelling startbaanverplichting in PC 124, PSC 140.01 en PSC 140.03

4 november 2016

In het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2016 verschenen 3 Ministeriële besluiten die een vrijstelling van de startbaanverplichting voorzien voor bepaalde sectoren. De startbaanverplichting is de verplichting voor ondernemingen om een bepaald aantal werknemers jonger dan 26 jaar in dienst te nemen. Sectoren kunnen onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling van deze startbaanverplichting bekomen.

Met ingang van 1 januari 2016 wordt een vrijstelling toegekend voor de volgende sectoren:

  • PC 124.00 (bouwbedrijf);
  • PSC 140.01 (autobussen en autocars);
  • PSC 140.03 (wegvervoer en logistiek voor rekening van derden).

De vrijstelling geldt voor de drie sectoren voor de periode van 1 januari 2016 tot 31 december 2017. Werkgevers die voor hun arbeiders onder één van deze sectoren vallen, zijn volledig vrijgesteld van de verplichting om nieuwe werknemers in dienst te nemen met een startbaanovereenkomst.

 

Bronnen: Ministerieel besluit van 21 oktober 2016 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers vallen onder de bevoegdheid van het paritair subcomité voor de autobussen en autocars; Ministerieel besluit van 21 oktober 2016 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers vallen onder de bevoegdheid van het paritair subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden; Ministerieel besluit van 21 oktober 2016 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair comité voor het bouwbedrijf, B.S. 31 oktober 2016.