Besox

Vrijstelling startbaanverplichting PC 120 en PC 214

13 juni 2018

In het Belgisch Staatsblad verscheen op 9 mei 2018 een ministerieel besluit dat een vrijstelling van de startbaanverplichting voorziet in PC 120 (arbeiders van het paritair comité voor de textielnijverheid) en PC 214 (bedienden van het paritair comité voor de bedienden uit de textielnijverheid).

De ondernemingen die voor hun arbeiders vallen onder de bevoegdheid van het paritair comité 120 en/of voor hun bedienden onder de bevoegdheid van het paritair comité 214 worden volledig vrijgesteld van de verplichting om nieuwe werknemers in dienst te nemen met een startbaanovereenkomst voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2018.

Bron: Ministerieel besluit dd. 20 februari 2018 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair comité voor de textielnijverheid en het breiwerk (PC 120) en voor de bedienden onder het paritair comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk (PC 214), B.S. 9 mei 2018.