Besox

Vrijstelling beschikbaarheid arbeidsmarkt voor werkzoekenden

30 december 2016

De Vlaamse Regering heeft recent, op voorstel van Minister van Werk Philippe Muyters, beslist dat enkel wanneer de stage, opleiding of studie past in het traject naar werk, de werkzoekende van de VDAB een vrijstelling kan krijgen voor de beschikbaarheid tot de arbeidsmarkt.

Werkzoekenden moeten zich in principe steeds klaar houden voor de arbeidsmarkt en actief zoekgedrag vertonen. Personen die echter een stage, opleiding of studie volgen, kunnen hiervoor een uitzondering krijgen. Zij zullen dus niet geschorst worden en de uitkering zal (voor de duur van de stage, opleiding of studie) ook niet onder de regels van de degressiviteit vallen. Sinds de 6de staatshervorming kan Vlaanderen zelf de regels voor de vrijstellingen bepalen.

Tijdens de periode van de vrijstelling wordt een werkzoekende individueel opgevolgd door de trajectbegeleider die op bepaalde tijdstippen contact zal opnemen om te polsen hoe het met de werkzoekende gaat. Tijdens de periode van vrijstelling zal een werkzoekende dus niet worden opgeroepen, moet hij zelf niet actief naar werk zoeken en zal hij niet verplicht worden om op vacatures in te gaan.

De vrijstellingen gelden voor maximaal 1 jaar, maar kunnen steeds jaarlijks verlengd worden indien dit nog steeds in het traject past.

Het is de bedoeling dat deze regeling zou ingaan op 1 januari 2017. Daarvoor heeft men in eerste instantie wel het advies nodig van de Federale Regering. Deze staat tot op heden nog altijd in voor de uitbetaling van de uitkeringen.

 

Bron: Persbericht van 4 november 2016, www.werk.be