Besox

Vrijstelling arbeidskaart Kroaten

16 juli 2015

Als basisprincipe geldt dat EU-onderdanen op basis van hun nationaliteit vrijgesteld zijn van de verplichting om over een arbeidskaart te beschikken om als loontrekkende in België te mogen werken.

De toetredingsakkoorden met de nieuwe lidstaten voorzien echter meestal een overgangsperiode waarin het vrij verkeer van werknemers aan bepaalde beperkingen onderworpen is.

Op 1 juli 2013 werd Kroatië lid van de Europese Unie. Net als voor de Bulgaren en de Roemenen heeft België een overgangsperiode voorzien voor de onderdanen van Kroatië. De overgangsperiode liep van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2015. Gedurende deze overgangsperiode moesten de werkgevers die Kroaten tewerkstelden nog in het bezit zijn van een arbeidsvergunning en de betrokken werknemers zelf moesten een arbeidskaart kunnen voorleggen.

De overgangsperiode liep af op 30 juni 2015. Concreet betekent dit dat werknemers met de Kroatische nationaliteit vanaf 1 juli 2015 als Europese burger vrije toegang krijgen tot onze arbeidsmarkt. U zal dus niet meer vooraf de toelating moeten vragen om een Kroaat tewerk te stellen.

Bron: Nieuwsbrief van de Vlaamse overheid, voorstel van minister Philippe Muyters.