Besox

Voorstel tot (vervroegde) verhoging minimumpensioen zelfstandigen

25 februari 2015

De ministerraad heeft op voorstel van de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke integratie en de minister van Pensioenen zijn goedkeuring gegeven met betrekking tot een maatregel die de gelijkschakeling tussen de pensioenen van de zelfstandigen en die van de loontrekkenden gedeeltelijk vervroegd.

In de Programmawet van 19 december 2014 stond reeds vermeld dat men de verschillen met betrekking tot het minimumpensioen tussen werknemers en zelfstandigen ging wegwerken, zodat er sprake zou zijn van een gelijkschakeling vanaf 1 augustus 2016.

Deze maatregel zal volgens een ontwerp van KB gedeeltelijk worden vervroegd naar 1 april 2015. Concreet wil dit zeggen dat men vanaf 1 april 2015 een eerste verhoging voorziet van het minimumpensioen van de zelfstandigen met € 10 voor het alleenstaandenpensioen en met € 7,17 voor het overlevingspensioen. Het alleenstaandenpensioen zal dan € 1.071 bedragen en het overlevingspensioen € 1.068,17. De volledige gelijkschakeling van de pensioenstelsels blijft gepland voor 1 augustus 2016.

Het ontwerp werd recent voor advies overgemaakt aan de Raad van State. Wij houden u op de hoogte indien de wijziging definitief wordt.

Bron: Persbericht van de ministerraad dd. 13 februari 2015.

Tags