Besox

Voorlopig geen economische werkloosheid voor bedienden

16 april 2020

De coronavirus-crisis baart veel werkgevers zorgen. We krijgen dan ook regelmatig de vraag of zij economische werkloosheid voor hun bedienden kunnen toepassen.

Eerst en vooral dienen we er op te wijzen dat economische werkloosheid voor bedienden enkel toegepast kan worden indien de onderneming beschouwd wordt als onderneming in moeilijkheden. Dit is het geval als de onderneming als juridische entiteit een substantiële daling van de omzet of de productie met minstens 10% kent.

De aanvraag om erkenning als onderneming in moeilijkheden moet via een gemotiveerde en aangetekende brief verstuurd worden naar de directeur-generaal van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO.

Sinds 13 maart 2020 wordt de notie tijdelijke werkloosheid wegens overmacht soepel toegepast door de RVA. Alle situaties van tijdelijke werkloosheid als gevolg van het coronavirus kunnen beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Voorlopig geldt de soepele regeling tot en met 19 april 2020, maar deze periode kan worden verlengd tot 30 juni 2020 indien de maatregelen door de regering worden verlengd of versterkt.

De FOD WASO liet weten dat de procedures van economische werkloosheid pas opnieuw gelden na afloop van deze maatregelen. Er zullen hierbij overgangsmaatregelen voorzien worden om de overstap van tijdelijke werkloosheid overmacht naar tijdelijke economische werkloosheid voor bedienden nader te regelen.

Omwille van de volgende redenen is het dan ook nog voorbarig om momenteel een aanvraag tot erkenning als onderneming in moeilijkheden op basis van het criterium 10% daling van de omzet in te dienen bij de FOD WASO:

  • het is op dit ogenblik nog niet duidelijk wat de overgangsregeling precies zal inhouden;
  • het is onduidelijk of de NAR-cao 147 tot vaststelling van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden als gevolg van de coronavirus-crisis al dan niet wordt verlengd.

Bron: https://werk.belgie.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-aanvraag-tot-erkenning-als-onderneming-moeilijkheden-niet-meer.