Besox

Het voordeel van alle aard voor privégebruik van IT-apparaten wordt aangepast vanaf 1 januari 2018

6 november 2017

Heel wat werkgevers stellen kosteloos een PC, GSM of tablet ter beschikking van hun werknemers. Indien deze apparaten ook voor privédoeleinden mogen gebruikt worden, dan wordt dit beschouwd als een privé belastbaar voordeel van alle aard.

De regelgeving hieromtrent was sterk verouderd. Zo werd er bijvoorbeeld nog geen rekening gehouden met laptops en tablets en was het onduidelijk hoe men smartphones moest beoordelen omdat die toestellen zowel een voordeel via het toestel als via het internet vertegenwoordigen. Bovendien hanteerden de RSZ en de FOD Financiën niet steeds dezelfde bedragen.

Vanaf 1 januari 2018 wordt het huidige stelsel gemoderniseerd op 2 manieren:

  1. de bedragen worden aangepast aan de huidige waarde van een gratis terbeschikkingstelling;
  2. de forfaits zullen voortaan gelijk zijn voor de RSZ en de FOD Financiën.

Overzicht van de bedragen (op maandbasis):

Maandelijks forfait vanaf 1/1/2018
PC en/of laptop € 6 (per toestel)
Tablet,GSM en smartphone € 3 (per toestel)
Gratis internet € 5 (éénmaal)
Telefoonabonnement € 4

Er moet een voordeel van alle aard in rekening worden gebracht per toestel.

Het forfait voor het gratis internet moet daarentegen maar één maal in rekening worden gebracht; het speelt daarbij geen rol hoeveel toestellen gebruik kunnen maken van de internetverbinding en of het gaat om een vaste of mobiele aansluiting.

Opgelet: deze informatie geldt onder voorbehoud van publicatie van de wettekst in het Belgisch Staatsblad. Wij houden u verder op de hoogte.

 

Bron: persbericht minister van financiën Johan van Overtveldt dd. 25 oktober 2017.