Besox

Volledige minimumpensioenen verhogen vanaf 1 januari 2017

30 september 2016

Vanaf 1 januari 2017 verhogen de rust- en overlevingspensioenen, die worden toegekend voor een volledige loopbaan, met 0,7%. Bovendien wordt er in december 2016 een eenmalige inhaalpremie toegekend.

Verhoging van sommige gewaarborgde minimumpensioenen

Voor werknemers en zelfstandigen die een loopbaan van 45 jaar (d.w.z. een loopbaanbreuk van 45/45) kunnen bewijzen, maar onder het stelsel van het minimumpensioen vallen, zal het minimumpensioen vanaf 1 januari 2017 maandelijks met 0,7% verhoogd worden.

In de wet is voorzien dat de Koning de loopbaanbreuk kan terugbrengen op een lagere breuk, zonder dat deze lager kan zijn dan 43/45 of een gelijkwaardige breuk. De Koning kan het percentage optrekken zonder dat het 10% kan overschrijden.

Toekenning van een inhaalpremie

Aan de begunstigden van een minimumpensioen voor werknemers of zelfstandigen wordt in december 2016 een eenmalige premie toegekend indien er sprake is van een volledige loopbaan. De Koning kan de loopbaanbreuk terugbrengen op een lagere breuk, zonder dat deze lager kan zijn dan 43/45 of een gelijkwaardige breuk.

De premie bedraagt 0,7% van het bedrag van het minimumpensioen voor werknemers of zelfstandigen dat maandelijks betaald wordt in de loop van het jaar 2016. De Koning kan dit percentage optrekken zonder dat het 10% kan overschrijden.

Bron: Wet van 6 juli 2016 tot toekenning van een premie aan sommige begunstigden van een minimumpensioen en tot verhoging van sommige minimumpensioenen, in het werknemers- en zelfstandigenstelsel (1), B.S. 28 juli 2016.