Besox

Volgend jaar opnieuw strengere regels voor SWT

6 januari 2016

Begin dit jaar werd een grondige hervorming doorgevoerd van het SWT (brugpensioen). De gevolgen van deze hervorming laten zich ook in 2016 nog voelen.

Voor het SWT vanaf 60 jaar komt er volgend jaar voor vrouwen één extra loopbaanjaar bij. Vrouwen moeten in 2016 32 jaar beroepsverleden als werknemer kunnen aantonen.

Het stelsel SWT vanaf 56 jaar met 40 jaar loopbaan loopt af op 31 december 2015. Enkel werknemers die in 2015 56 jaar geworden zijn en ontslagen werden voor 1 januari 2016 komen nog in aanmerking voor dit stelsel. Zo niet, wordt de leeftijd vanaf 1 januari 2016 opgetrokken van 56 jaar naar 58 jaar.