Besox

Te voet naar het werk: vrijstelling ‘wandelvergoeding’?

10 mei 2017

De fietsvergoeding die wordt toegekend aan werknemers die zich met de fiets naar het werk verplaatsen, is volledig vrijgesteld van belastingen en RSZ tot een maximum van € 0,23 per kilometer (inkomstenjaar 2017). De vergoeding die wordt toegekend aan werknemers die zich te voet verplaatsen naar het werk, geniet geen gelijkaardige vrijstelling.

Daarom werd onlangs in de Kamer aan de Minister van Financiën de vraag gesteld of er plannen zijn om hier verandering in te brengen. Werknemers die zich te voet naar het werk begeven, hebben immers ook extra kosten. Zo verslijten hun schoenen sneller en moeten zij zich in de winter warm aankleden. Bovendien is het een zeer gezonde en duurzame manier om zich naar het werk te verplaatsen.

De Minister antwoordde hierop dat er geen plannen zijn om de vrijstelling uit te breiden naar de ‘wandelvergoeding’ omdat de fietsvergoeding in het leven werd geroepen om werknemers die met de wagen naar het werk kwamen te motiveren om over te schakelen naar de fiets. Een overschakeling van de wagen naar te voet is minder waarschijnlijk.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat werknemers die te voet naar het werk komen en hier een vergoeding voor krijgen, wel gebruik kunnen maken van de algemene vrijstelling van de werkgeversbijdrage in het woon-werkverkeer met een ander vervoermiddel. Op voorwaarde dat er geen reële kosten bewezen worden, kan er gebruik gemaakt worden van de forfaitaire vrijstelling ten belope van maximum € 390 per jaar (inkomstenjaar 2017).

 

Bron: Vr. en Antw. Kamer 2016-2017, nr. 54-103, 296.