Besox

Vlaanderen schrapt overstappremie

10 mei 2017

Vorig jaar werd de overstappremie met ingang van 1 september 2016 opgeheven.

De overstappremie was een premie die onder bepaalde voorwaarden kon toegekend worden aan oudere werknemers vanaf 50 jaar die op eigen verzoek, met inkomensverlies, bij dezelfde werkgever overstapten van zwaar werk naar lichter werk. Van deze premie werd echter amper gebruik gemaakt.

De overstappremie is nu ook met terugwerkende kracht door de Vlaamse Regering uit het federaal werkloosheidsbesluit geschrapt en dit vanaf 2 september 2016.

Er wordt wel voorzien in een overgangsregeling. Als de aanvraag vóór 2 september 2016 ingediend is, blijven de toegekende rechten behouden.

 

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2017 houdende wijziging van het KB van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, wat betreft de opheffing van de overstappremie, B.S. 21 maart 2017.