Besox

Uw Vlaamse werknemer maakt niet langer aanspraak op de overstappremie

30 september 2016

De loontrekkende werknemer ouder dan 50 jaar, die tenminste 5 jaar zwaar werk heeft verricht, en op eigen verzoek, bij dezelfde werkgever, overstapt van zwaar werk naar lichter werk, ontvangt van de RVA een overstappremie om het inkomensverlies te compenseren.

Met zwaar werk wordt een functie bedoeld die de werknemer als te zwaar ervaart, rekening houdend met zijn capaciteiten. Het gaat hier uitdrukkelijk om de inhoud van het werk; bij behoud van dezelfde functie zal een overstap naar minder arbeidsuren dan ook geen recht geven op de overstappremie.

In het kader van de 6de staatshervorming is deze bevoegdheid vanaf 1 juli 2014 overgeheveld naar het Vlaamse, Waalse en Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de Duitstalige Gemeenschap. Ieder Gewest of de Duitstalige Gemeenschap heeft dan ook de bevoegdheid de regelgeving te wijzigen.

Vlaams Gewest

Werknemers die in het Vlaams Gewest wonen, kunnen vanaf 1 september 2016 geen aanspraak meer maken op de overstappremie.

Duitstalige Gemeenschap

Werknemers die na 30 juni 2016 overstappen naar lichter werk, kunnen geen aanspraak meer maken op de overstappremie.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest of Waals Gewest

Werknemers die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in het Waals Gewest wonen, kunnen nog aanspraak maken op de overstappremie indien ze voldoen aan de voorwaarden en hun aanvraag tijdig indienen. Dit betekent dat de aanvraag bij de RVA moet toekomen uiterlijk op de laatste dag van de tweede maand die volgt op de maand waarin de overstap plaats vindt.

Bron: www.rva.be, infoblad T121.