Besox

Vlaamse Regering stemt in met uitbreiding van ‘zone in moeilijkheden’

25 augustus 2016

Bedrijven die in een vooraf erkende steunzone gelegen zijn en investeringen doen met het oog op de creatie van nieuwe arbeidsplaatsen, krijgen onder bepaalde voorwaarden gedurende twee jaar 25% korting op de bedrijfsvoorheffing die ze inhouden op de lonen van de nieuwe werknemers.

De gewesten hebben de mogelijkheid (zolang de toepassingsperiode van de steunzone niet is verlopen) om aan de minister van Financiën voor te stellen om de oorspronkelijke afbakening van een steunzone uit te breiden.
Bovendien kunnen de gewesten voorstellen om een steunzone vroegtijdig stop te zetten.

Het Vlaamse Gewest heeft in februari van vorig jaar een voorstel ingediend voor de afbakening van zo’n zone in moeilijkheden of een steunzone. Dit voorstel voerde de beslissing van de Vlaamse Regering uit om een steunzone rond Turnhout en Genk af te bakenen en bevatte eveneens de verantwoording op welke wijze de afbakening van de steunzones zal bijdragen aan de reconversie van de door collectief ontslag getroffen regio’s.

De Vlaamse Regering stemt nu in met het voorstel om de huidige afbakening binnen de steunzones Genk en Turnhout uit te breiden aan de hand van volgende principes:

  • gebieden ingenomen door businesscenters en incubatoren en;
  • gebieden met een brownfieldproject.

Dit voorstel wordt ingediend bij de federale minister bevoegd voor Financiën.

 

Bron: Beslissingen van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016, www.vlaanderen.be

Tags