Besox

Vlaamse Regering keurt duaal leren en werken goed

26 september 2017

De Vlaamse Regering keurde op vrijdag 15 september 2017 het decreet duaal leren en werken goed dat van kracht wordt vanaf 1 september 2018.

Duaal leren en werken houdt in dat jongeren vanaf 15 jaar meer leren op de werkvloer dan momenteel het geval is, een onderwijskwalificatie halen en beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt. Het diploma dat zij via duaal leren en werken behalen is gelijkwaardig aan het diploma van voltijds secundair onderwijs.

Hiermee wil men de ongekwalificeerde uitstroom uit het secundair onderwijs tegengaan, het beroeps- en technisch onderwijs versterken en de praktische kennis van bedrijven meenemen in het onderwijs.

Dit stelsel zal het huidige deeltijds leren en werken geleidelijk laten verdwijnen.

Voorbereidende fase

Dit schooljaar werd in voorbereiding op de definitieve vorm van duaal leren en werken, het proefproject ‘Schoolbank op de werkplek’ uitgebreid van 6 naar 21 studierichtingen. Deze studierichtingen worden aangeboden in scholen en Syntra-lesplaatsen.

Duaal leren en werken

Vanaf 1 september 2018 kan duaal leren en werken door elke school georganiseerd worden: scholen voltijds onderwijs, centra voor deeltijds onderwijs en Syntra-lesplaatsen. Naast beroepsgerichte studierichtingen kunnen de scholen ook technische richtingen duaal aanbieden.

In de combinatie van ‘leren op school’ en ‘leren op de werkvloer’ ligt de klemtoon vooral bij het leren op de werkvloer. Een studierichting in duaal leren en werken bevat minstens 14 opleidingsuren op de werkvloer per week. Hierdoor verwerven de jongeren hun vaardigheden voor het grootste deel op de werkvloer.

Naast de leerkracht zal ook een mentor de jongere begeleiden, opleiden en evalueren om te kunnen zorgen voor een kwaliteitsvolle opleiding.

Aanloopfase

Leerlingen die graag in het stelsel van duaal leren en werken zouden stappen, maar hier nog niet klaar voor zijn, kunnen in een aanloopfase hun vakkennis bijwerken, sollicitatievaardigheden opdoen en arbeidsmarktattitudes verwerven zoals in team werken en op tijd komen.

De aanloopfase zal enkel door centra voor deeltijds onderwijs en Syntra-lesplaatsen georganiseerd worden.

 

Bron: www.werk.be.