Besox

Vlaamse doelgroepvermindering: enkel korting voor werkende 55-plussers

23 oktober 2017

Op voorstel van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters besliste de Vlaamse Regering op vrijdag 6 oktober 2017 om de voorwaarden voor het toekennen van een doelgroepvermindering voor het aanwerven of het in dienst houden van 55-plussers te verscherpen. Voortaan kan een werkgever enkel van deze doelgroepvermindering genieten, wanneer de oudere werknemers effectief werken. Op die manier wil de minister oneigenlijk gebruik van deze doelgroepvermindering tegengaan.

De Vlaamse doelgroepvermindering voor 55-plussers geldt zowel bij de aanwerving als bij het in dienst houden van een oudere werknemer.

Van 55 tot 59 jaar Vanaf 60 jaar
Aanwerving (gedurende 2 jaar) € 1.150 per kwartaal € 1.500 per kwartaal
In dienst houden (retentie) € 600 per kwartaal € 1.150 per kwartaal

Verschillende grote bedrijven hebben recent een uitstapregeling voorgesteld aan hun oudere werknemers, waarbij deze werknemers het aanbod kregen om een belangrijk deel van hun loon te behouden zonder dat de werknemers nog effectief moeten komen werken. Daarop heeft Vlaams minister van Werk Philippe Muyters besloten dat een werkgever in dergelijke gevallen geen recht meer kan hebben op deze doelgroepvermindering voor de tewerkstelling van oudere werknemers.

Daarom wordt er een voorwaarde toegevoegd aan het decreet. De doelgroepvermindering voor 55-plussers zal gekoppeld worden aan het leveren van werkelijke arbeidsprestaties (met uitzondering van ziekte, verlofstelsels, opzegperiode). Werkgevers zullen daarom bij de vraag tot doelgroepvermindering voor oudere werknemers moeten bevestigen dat er werkelijke arbeidsprestaties geleverd zijn.

De sociale inspectie kan hierop controles doen en besluiten tot het opleggen van sancties, gaande van de terugbetaling van de onrechtmatig verkregen RSZ-korting tot het betalen van een boete.

 

Bron: Persbericht dd. 6 oktober 2017, www.werk.be.