Besox

Vlaamse Commissie opleidingsfonds dienstencheques werd samengesteld

24 april 2015

De Commissie opleidingsfonds dienstencheques geeft advies over de opleidingen die in aanmerking komen voor een gedeeltelijke terugbetaling van de opleidingskosten die de werkgever gemaakt heeft voor werknemers die tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst dienstencheques.

Door de regionalisering van het stelsel van de dienstencheques, werd de Federale Commissie opleidingsfonds dienstencheques vanaf 1 april 2015 overgeheveld naar het departement Werk en Sociale Economie van het Vlaams Ministerie van Werk en Sociale Economie.

Op 15 april 2015 werd de benoeming door de minister van de leden van de Vlaamse Commissie opleidingsfonds dienstencheques in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Voor meer informatie over het opleidingsfonds kan u terecht op www.werk.be > opleidingsfonds dienstencheques (diensten).

Bronnen: Besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques en het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques, B.S. 2 april 2015 en benoeming van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques van 3 april 2015, B.S. 15 april 2015.