Besox

Vlaams decreet doelgroepenbeleid definitief goedgekeurd

11 januari 2016

De Vlaamse Regering keurde op 21 december 2015 het ontwerpdecreet doelgroepenbeleid van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters definitief goed. Het vernieuwde en vereenvoudigde doelgroepenbeleid concentreert zich op jongeren, 55-plussers en mensen met een arbeidshandicap. Het ontwerpdecreet zal nu verder besproken worden in het parlement. Wij houden u uiteraard verder op de hoogte zodra het decreet in het Staatsblad gepubliceerd wordt.

  1. Jongeren

Om de focus te kunnen leggen op starters en intreders op de arbeidsmarkt stelt de Vlaamse Regering voor om de leeftijdsgrens op werknemers jonger dan 25 jaar te leggen. Daarnaast wordt de doelgroep beperkt tot de laag- en middengeschoolden zonder een diploma van het hoger onderwijs.

  1. 55-plussers

De doelgroepkorting voor 55-plussers zal van toepassing zijn zowel voor de aanwerving van oudere werknemers als voor de retentie van 55-plussers.

  1. Personen met een arbeidshandicap

Voor personen met een arbeidshandicap wil de Vlaamse Regering de huidige Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) behouden. Er zal wel een specifieke categorie toegevoegd worden, nl. mensen met een psycho-sociale problematiek zoals omschreven in het decreet op het collectief maatwerk.

  1. Sectorale maatregelen

De bestaande sectorale steunmaatregelen voor de baggersector, kunstenaars, onthaalouders en huishoudpersoneel blijven ook verder bestaan.

Vlaams minister Philippe Muyters voegt nog toe dat ook langdurig werkzoekenden een belangrijke focusgroep blijven. Voor deze categorie heeft de federale regering al een lastenverlaging doorgevoerd, zodat de werkloosheidsval verder gedicht wordt. Vanuit Vlaanderen zal er voor de langdurig werkzoekenden vooral ingezet worden op werkervaring, zowel tijdelijk als via systemen zoals bijvoorbeeld de individuele beroepsopleidingen.

Wanneer het decreet gestemd is in het Vlaams Parlement, zullen deze afspraken verder uitgewerkt worden wat de hoogte van de kortingen en de looptijd betreft.

 

Bron: Nieuwsbericht dd. 21 december 2015 van het Vlaams departement Werk en Sociale Economie

Tags