Besox

Vervangingsdagen feestdagen 2018 vastleggen voor 15 december 2017.

13 december 2017

Feestdagen die samenvallen met een zondag of een andere gewone inactiviteitsdag in de onderneming moeten in principe in hetzelfde jaar worden vervangen door een gewone activiteitsdag in de onderneming. De vervangingsdagen moeten vóór 15 december 2017 in de lokalen van de onderneming worden aangeplakt onder de vorm van een gedateerd en ondertekend bericht.

 Als de vervangingsdag vastgelegd wordt in collectief overleg, dan moeten de data in het arbeidsreglement worden vermeld.

Ingeval een voor de hele onderneming geldende regeling werd uitgewerkt, moet de werkgever daartoe vóór 15 december van elk jaar in de lokalen van de onderneming een ondertekend en gedateerd bericht uithangen, met de eventuele vervangingsdagen voor feestdagen, en met de toepassingsregels voor het nemen van inhaalrust, indien men toch gewerkt heeft.  Een kopie van dit bericht wordt dan aan het arbeidsreglement gehecht .

Indien de vervangingsdag vrij op te nemen is door de werknemers, dan moet dit principe ook in het arbeidsreglement opgenomen worden. Een kopie van dit bericht moet naar de Inspecteur-Districtshoofd van de Inspectie Toezicht op de Sociale Wetten worden opgestuurd.

 

Voor meer info: nieuwsbericht van 19 oktober