Besox

Verschillende NAR-cao’s werden algemeen verbindend verklaard

13 juni 2016

In het Belgisch Staatsblad van 2 juni 2016 verschenen 3 koninklijke besluiten die 3 collectieve arbeidsovereenkomsten van de Nationale Arbeidsraad (NAR) algemeen verbindend verklaren.

Het gaat hierbij om de cao’s over de herwaarderingscoëfficiënt voor het begrensd brutomaandloon en de aanvullende vergoeding bij SWT vanaf 1 januari 2016, de herwaarderingscoëfficiënt op de aanvullende vergoeding bij nachtarbeid vanaf 1 januari 2016 en de lijst van ecologische producten en diensten die men met ecocheques kan aankopen vanaf 1 maart 2016.

Door de algemeen verbindend verklaring zijn de cao’s bindend voor alle werkgevers en werknemers in België die onder het toepassingsgebied van deze cao’s vallen.

 

Bronnen: KB van 13 mei 2016 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17tricies septies van 15 december 2015, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging en uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, B.S. 2 juni 2016;

KB van 13 mei 2016 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46vicies bis van 15 december 2015, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties, B.S. 2 juni 2016;

KB van 13 mei 2016  waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98quater van 26 januari 2016, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques, B.S. 2 juni 2016.

Tags