Besox

Verscherpte controles op dimona’s in de sector zeevisserij

5 februari 2015

Beste reders,

Deze morgen werden wij door de arbeidsinspectie op de hoogte gebracht dat zij vanaf heden alle dimona’s zullen controleren.  Laattijdige dimona’s bij in- of uit dienst zullen zwaar beboet worden.

Wij kunnen slechts voor de zoveelste keer benadrukken hoe belangrijk deze opmerkingen zijn. De sociale inspectie heeft voor geen enkele sector in België zoveel geduld gehad als voor de zeevisserij. In alle andere sectoren worden de boetes onmiddellijk toegepast.  Dit zal nu dus ook het geval zijn voor de sector Zeevisserij. De sociale inspectie heeft vele jaren geduld gehad, maar dit geduld is nu op.

Een verwittigd reder die goede raad ter harte neemt, geeft geen zot geld uit. Eén zeereis die niet in orde is kan voor 4 bemanningsleden 17.200 euro aan boetes kosten. Wij kunnen niet begrijpen hoe een reder nog durft in zee te gaan zonder administratief in orde te zijn. Maar wij hopen dat deze laatste verwittiging toch nog het nodige effect zal hebben.

Met Vriendelijke Groeten

Uw team Zeevisserij,
Frank, Patricia, Katrien, Christa, Vanessa, Karin, Frederiek