Besox

Vermindering loonbeslag bij kinderen ten laste: bedragen in 2016

6 januari 2016

Vorige week informeerden wij u over de nieuwe grensbedragen van loonbeslag of loonoverdracht die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2016.

Deze grenzen kunnen onder bepaalde voorwaarden en mits bepaalde formaliteiten worden verhoogd met € 66 per kind ten laste:

  • Het moet gaan over een kind dat de volle leeftijd van 25 jaar niet bereikt heeft of onder het statuut van verlengde minderjarigheid valt;
  • De titularis van de in beslag genomen of overgedragen inkomsten voorziet op substantiële wijze in de kosten van huisvesting, onderhoud of opvoeding van het kind;
  • Er is een verwantschap in eerste graad of een hoedanigheid van zorgouder met het kind;
  • Het kind mag de 12 maanden voorafgaand aan de aangifte niet beschikken over nettobestaansmiddelen die hoger liggen dan bepaalde maximumbedragen, afhankelijk van de gezinstoestand van de ouder. De bedragen van deze inkomsten worden elk jaar aangepast en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

De grenzen van deze nettobestaansmiddelen bedragen vanaf 1 januari 2016:

  • € 3.042 netto als de ouder samenwonend is;
  • € 4.394 netto als de ouder alleenstaand is;
  • € 5.571 netto indien het kind het statuut van gehandicapte heeft.

Men kan enkel van deze vermindering genieten als men aangifte doet van de kinderen ten laste aan de hand van een wettelijk vastgelegd formulier met hierbij de nodige bewijsstukken gevoegd.

 

Bron: Bericht over de indexering van de bedragen vermeld in artikel 1, vierde lid, van het KB van 27 december 2004 ter uitvoering van artikel 1409, §1, vierde lid, en 1409, §1bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek inzake de beperking van de inbeslagneming wanneer er kinderen ten laste zijn, B.S. 17 december 2015.

Tags