Besox

Verlies de deadline voor de loonbonus niet uit het oog!

16 maart 2015

Dankzij de loonbonus kunnen werkgevers, onder bepaalde voorwaarden, hun werknemers jaarlijks een bonus uitkeren die onderworpen is aan een RSZ-solidariteitsbijdrage van 13,07% ten laste van de werknemer, maar vrij is van bedrijfsvoorheffing. De werkgever betaalt op het bedrag van de loonbonus enkel een bijzondere bijdrage van 33%.

De invoering van een loonbonus verloopt volgens een specifieke procedure. De indiening moet ten laatste gebeuren voordat 1/3e van de referteperiode verstreken is. Concreet moet de CAO of toetredingsakte, voor degenen die een bonusplan willen opmaken met doelstellingen voor het volledige jaar 2015, uiterlijk 30 april 2015 neergelegd zijn op de griffie van de FOD WASO. Het is niet de datum van verzending, maar de datum van ontvangst op de FOD WASO die telt.

Tags