Besox

Verlenging van de maatregelen betreffende het personeelstekort in de zorgsector voor gepensioneerden

24 juli 2023

In 2022 heeft de regering een aantal maatregelen genomen om het personeelstekort in de zorgsector aan te pakken. Dit met het doel om gepensioneerden, studenten, vrijwilligers, werknemers in loopbaanonderbreking en werklozen te stimuleren bij te springen in de zorg.

De maatregelen voor gepensioneerden worden nu retroactief verlengd vanaf 31 maart 2023 tot en met 30 september 2023. De maatregelen voor studenten, vrijwilligers, werknemers in loopbaanonderbreking en werklozen worden niet verlengd.

Zo kunnen gepensioneerde 65-plussers verder bijdrage- en belastingvriendelijk bijverdienen wanneer zij werken in de zorg. Er zijn immers geen persoonlijke sociale bijdragen verschuldigd en de vergoedingen worden afzonderlijk belast aan 33%. Tevens mogen de gepensioneerden tijdelijk hun inkomen uit de prestaties in de zorgsectoren onbeperkt combineren met hun pensioenuitkering.

De maatregelen betreffende de afwijkende termijn van 3 werkdagen voor de bekendmaking van het individuele variabele uurrooster en de arbeidstijd, die lager mag liggen dan één derde van de wekelijkse arbeidsduur van de voltijdse werknemers van dezelfde categorie, worden in dit verband verlengd. De werkgever zal hiervoor in overleg moeten gaan met de ondernemingsraad, het comité voor preventie en bescherming op het werk of de vakbondsafvaardiging.

Bron: Programmawet van 4 juli 2023, BS 11 juli 2023.

Categorie