Besox

Verlenging steunmaatregel sector champignonteelt

23 mei 2018

Ondernemingen die actief zijn in de primaire champignonproductie konden de laatste jaren rekenen op tewerkstellingspremies omdat de tewerkstelling in deze sector onder druk stond. Ondernemingen konden een bedrag van ten hoogste € 7.500 ontvangen (over een periode van 3 jaar en per onderneming) in functie van het tewerkgestelde personeelsvolume, met uitzondering van de ondernemingen in moeilijkheden.

Vanaf 2017 kunnen de ondernemingen actief in de primaire champignonproductie een bedrag van ten hoogste € 15 000 (over een periode van 3 jaar en per onderneming) ontvangen in functie van het tewerkgestelde personeelsvolume.

De storting is gekoppeld aan een bij KB algemeen verbindend verklaarde sectorcao die het reeds bestaande systeem van tewerkstellingspremies versterkt. De maatregel is verlengbaar bij KB.

De steunmaatregel wordt nu opnieuw voor 3 jaar verlengd:

  • de toekenningsperiode van het forfaitaire bedrag van € 400.000 wordt verlengd voor de jaren 2017, 2018 en 2019;
  • de aanwending van dat bedrag is afhankelijk gesteld van de voorwaarde dat er een algemeen verbindend verklaarde cao wordt gesloten voor minstens de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2019 voor de ondernemingen die actief zijn in de primaire champignonproductie en dat deze overeenkomst het reeds bestaande systeem van tewerkstellingspremies versterkt.

Bron: KB d.d. 23 april 2018 tot uitvoering van artikel 40 van de programmawet van 27 april 2007, tot bevordering van de tewerkstelling in de sector champignonteelt, B.S. 7 mei 2018.