Besox

Verlaging drempel aanwezigheidsregistratie voor werken in onroerende staat

29 februari 2016

Alle personen die op tijdelijke en mobiele werven aanwezig zijn om er werken in onroerende staat uit te voeren, moeten sinds 1 april 2014 elektronisch geregistreerd worden. U dient er dus als werkgever voor te zorgen dat uw werknemers of onderaannemers geregistreerd zijn. Iedereen die werken in onroerende staat uitvoert, moet geregistreerd zijn voor elke dag van aanwezigheid op de werf. Deze registratie kan dagelijks gebeuren of voor meerdere dagen tegelijk. Elke aanwezigheid dient geregistreerd te worden vóór de betrokken persoon aan het werk gaat.

De registratie kan onder meer gebeuren via een beveiligde elektronische applicatie van de RSZ, namelijk Checkinatwork (www.checkinatwork.be).

De registratieverplichting is enkel voor werven waarvan het totaalbedrag minstens 800.000 euro (excl. BTW) bedraagt. De Nationale Arbeidsraad heeft echter op 15 december 2015 een positief advies uitgebracht over een ontwerp-KB met betrekking tot de uitbreiding van de elektronische aanwezigheidsregistratie en op 19 februari 2016 is in het Belgisch Staatsblad het KB verschenen met betrekking tot de wijziging van het grensbedrag voor de aanwezigheidsregistratie.

Voor alle werken in onroerende staat die beginnen vanaf 1 maart 2016 moet de aanwezigheidsregistratie dan ook gebeuren vanaf het drempelbedrag van 500.000 euro (exclusief BTW) in plaats van 800.000 euro.

Dit is één van de maatregelen die opgenomen werden in het ‘plan voor eerlijke concurrentie’ in de bouwsector dat ondertekend werd op 8 juli 2015. Deze maatregel wordt door de sociale partners en de regering als zeer belangrijk ervaren, omdat ze vanaf 2016 een aanzienlijke budgettaire opbrengst voor de sociale zekerheid moet realiseren. Er dient immers in uitvoering van het regeerakkoord elk jaar voor 50 miljoen euro aan nieuwe antifraudemaatregelen beslist te worden op sociaal vlak.

 

Bron: KB van 15 februari 2016 in uitvoering van artikel 31bis, § 2, van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat betreft de wijziging van het grensbedrag voor de aanwezigheidsregistratie, B.S. 19 februari 2016.

Tags