Besox

Verhoging van de werkgeversbijdragen DECAVA vanaf 1 januari 2017

30 december 2016

Eén van de regeringsmaatregelen rond langer werken, opgenomen in de begroting van 2017, is de verhoging van de patronale bijdrage bij DECAVA.

Deze verhoging van de patronale bijdrage heeft betrekking op de aanvullende vergoedingen die worden toegekend in het kader van:

  • SWT (het vroegere brugpensioen);
  • SWAV (stelsel van werkloosheid met aanvullende vergoeding, ook pseudo-brugpensioen genoemd).

De aanpassing geldt voor alle nieuwe stelsels die:

  • ingaan vanaf 1 januari 2017;
  • naar aanleiding van een opzegging of verbreking van de arbeidsovereenkomst betekend na 31 oktober 2016 of elke andere beëindiging van de arbeidsovereenkomst na 31 oktober 2016 (enkel mogelijk in het kader van SWAV).

Voor de ondernemingen in moeilijkheden en/of in herstructurering geldt de nieuwe regeling voor zover de erkenning of, voor ondernemingen in herstructurering, de aankondiging van het collectief ontslag dateert van na 31 oktober 2016.

De nieuwe bedragen werden vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Wij komen  hier volgende week uitgebreid op terug.

 

Bron: ontwerp van programmawet, De Kamer, document nr. 2208.