Besox

Verhoging van de werkgeversbijdragen DECAVA vanaf 1 januari 2017

9 januari 2017

De patronale bijdragen op de aanvullende vergoedingen die worden toegekend in het kader van een SWT (het vroegere brugpensioen) en een SWAV (pseudo-brugpensioen) werden verhoogd vanaf 1 januari 2017.

SWT – betekening opzegging of verbreking na 31 oktober 2016 én aanvang SWT vanaf 1 januari 2017

Profitsector

Leeftijd Percentage Minimumbijdrage
< 52 jaar Niet meer van toepassing Niet meer van toepassing
< 55 jaar 142,5% € 50
< 58 jaar 75% € 50
< 60 jaar 75% € 50
< 62 jaar 37,50% € 37,60
≥ 62 jaar 31,25% € 37,60

 

Non-profitsector

Leeftijd Percentage Minimumbijdrage
< 52 jaar Niet meer van toepassing Niet meer van toepassing
< 55 jaar 48,11% € 0
< 58 jaar 43,04% € 0
< 60 jaar 27,86% € 0
< 62 jaar 12,38% € 0
≥ 62 jaar 10,00% € 0

 

SWAV – betekening opzegging of verbreking na 31 oktober 2016 of naar aanleiding van elke andere beëindiging vanaf die datum én eerste toekenning SWAV vanaf 1 januari 2017

Leeftijd Bijdrage profitsector Bijdrage non-profitsector
< 52 jaar 150% 50,63%
< 55 jaar 142,50% 48,11%
< 58 jaar 75% 43,04%
< 60 jaar 75% 27,86%
< 62 jaar 58,24% 12,38%
≥ 62 jaar 48,53% 10%

 

 

Bron: Programmawet (1) dd. 25 december 2016, B.S. 29 december 2016.