Besox

Verhoging van het maandelijkse inkomen dat mag worden verdiend via het verenigingswerk

25 september 2018

De ministerraad heeft op 14 september 2018 een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd over de economische relance en de versterking van de sociale cohesie en dit op voorstel van minister van Werk Kris Peeters, minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Financiën Johan Van Overtveldt.

Conform de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie, kan iedereen die reeds een hoofdstatuut heeft (werknemer, zelfstandige of gepensioneerde) onbelast € 500 op maandbasis en € 6.000 op jaarbasis bijklussen. Dit kan via één van volgende drie pijlers:

  • het verenigingswerk;
  • de occasionele diensten tussen burgers;
  • de deeleconomie via een erkend platform.

Het ontwerp van koninklijk besluit voorziet dat het maandelijkse inkomen dat mag worden verdiend via het verenigingswerk voor specifieke activiteiten vanaf 1 januari 2019 verhoogd wordt van € 500 naar € 1.000.

Het maximum van de maandelijkse vergoeding kan dus hoger zijn dan 1/12e van de jaarlijkse vergoeding van € 6.000, maar dit jaarlijks maximumbedrag blijft onverkort van toepassing.

Het maandelijks bedrag wordt verhoogd voor de volgende activiteiten:

  • animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt;
  • sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron: Persbericht Ministerraad d.d. 14 september 2018.