Besox

Verhoging van het jaarlijks plafond van de onkostenvergoeding voor bepaalde categorieën vrijwilligers

25 september 2018

De ministerraad heeft op 14 september 2018 een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de verhoging van het jaarlijks plafond van de onkostenvergoeding voor bepaalde categorieën van vrijwilligers en dit op voorstel van minister van Werk Kris Peeters, minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Financiën Johan Van Overtveldt.

Het ontwerp verhoogt het jaarlijks plafond van de onkostenvergoeding voor vrijwilligers van € 1.361,23 per jaar tot € 2.500 per jaar (geïndexeerde bedragen) in volgende sectoren:

  • sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden;
  • de nachtoppas, evenals de dagoppas bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt;
  • het niet-dringend liggend ziekenvervoer: het liggend ziekenvervoer naar, vanuit en tussen ziekenhuizen of vestigingsplaatsen van ziekenhuizen.

Er is geen verhoging van het plafond mogelijk wanneer betrokkene voor dezelfde activiteit wel onder het toepassingsgebied van de wet over de economische relance en de versterking van de sociale cohesie valt.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State, de Hoge Raad voor vrijwilligers en de Nationale Arbeidsraad.

Bron: Persbericht Ministerraad d.d. 14 september 2018.