Besox

Verhoging maximumbedrag fiscale werkbonus

19 augustus 2022

Voor werknemers met een (relatief) laag loon wordt een vermindering van de RSZ-werknemersbijdragen onder de vorm van een sociale werkbonus toegepast.

Aangezien de lagere inhouding van RSZ-bijdragen leidt tot een verhoogd belastbaar loon, heeft dit in principe tot gevolg dat de verschuldigde belasting stijgt. Om dit effect te compenseren, wordt een belastingkrediet verleend aan de belastingplichtigen met lage lonen. Dit betreft de fiscale werkbonus.

Deze fiscale werkbonus bedraagt sinds 1 januari 2019 33,14% van de effectief genoten sociale werkbonus.

De wet heeft wel een maximumjaargrens voorzien. Het basis maximumbedrag werd door de Wet houdende diverse fiscale bepalingen verhoogd naar € 530 vanaf inkomstenjaar 2022 – aanslagjaar 2023. Dit betekent dat het geïndexeerd maximum bedrag vanaf inkomstenjaar 2022 – aanslagjaar 2023 ook stijgt van € 880 naar € 910.

Bron: Wet van 5 juli 2022 houdende diverse fiscale bepalingen, BS 15 juli 2022.

Tags