Besox

Verhoging grensbedrag tussenkomst Sluitingsfonds

30 januari 2023

Wanneer er sprake is van een sluiting van de onderneming is de werkgever in bepaalde gevallen gehouden tot het uitbetalen van een bijzondere ontslagvergoeding, genaamd de sluitingsvergoeding, aan de door deze sluiting getroffen werknemers in de onderneming.

Het maximale grensbedrag van betalingen die gebeuren door het Sluitingsfonds per werknemer en per sluiting van de onderneming werd vanaf 1 juli 2022 begrensd tot € 30.500. Dit bedrag is van toepassing op ondernemingen waarvan de sluitingsdatum plaatsvindt vanaf 1 juli 2022.

Bron: Koninklijk besluit 26 december 2022 tot wijziging van de artikelen 24 en 50, 5°, van het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van ondernemingen, BS 9 januari 2023.

Categorie