Besox

Verhoging deel II opzeg van 13 weken naar 15 weken

9 januari 2018

In 2014 voerde het eenheidsstatuut nieuwe opzeggingstermijnen in om het verschil tussen arbeiders en bedienden weg te werken. Voor werknemers van wie de arbeidsovereenkomst is gestart vóór 1 januari 2014 wordt de opzeggingstermijn in principe berekend volgens het kliksysteem in 2 delen, die samengeteld moeten worden.

In deel I moet de opzeggingstermijn berekend worden alsof de werknemer op 31/12/2013 uit dienst zou gegaan zijn volgens de opzeggingstermijnen die toen van toepassing waren.

In deel II wordt de opgebouwde opzeggingstermijn vanaf 01/01/2014 berekend. Dit  gebeurt aan de hand van een specifieke tabel die ook van toepassing is voor indiensttredingen vanaf 01/01/2014. De anciënniteit van de werknemer wordt hierbij op 01/01/2014 fictief op 0 gezet.

Wanneer een werknemer, die voor zijn opzeggingstermijn onder het kliksysteem valt, in 2017 ontslagen werd, bestond deel II van de termijn uit 13 weken. In 2018 is dit 15 weken. De opzeggingstermijn zal dus meteen met twee weken verhogen.

 

Bron: Wet dd. 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen.