Besox

Verhoging bedragen van de geschenken van de werkgever bij het jaareinde, pensionering, eervolle onderscheiding of huwelijk

23 mei 2018

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd met betrekking tot de aanpassing van de bedragen van de geschenken van de werkgever bij bepaalde gebeurtenissen aan de evolutie van de levensduurte.

De bedoeling hiervan is de bedragen van de geschenken die een werkgever kan toekennen ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar, een eervolle onderscheiding, een pensionering of een huwelijk te verhogen.

Het ontwerp voorziet concreet in de volgende aanpassingen van de bestaande bedragen:

  • geschenken naar aanleiding van het Sinterklaasfeest, Kerstmis of Nieuwjaar: verhoging van € 35 naar € 40;
  • geschenken voor een eervolle onderscheiding: verhoging van € 105 naar € 120;
  • geschenken voor pensionering: verhoging van € 35 naar € 45 per dienstjaar en verhoging van het minimum- en maximumbedrag van € 105 en € 875 naar € 120 en € 1.000 euro;
  • geschenken ter gelegenheid van een huwelijk of van het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning: verhoging van € 200 naar € 245.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

Bron: Persbericht ministerraad d.d. 4 mei 2018, www.presscenter.be.

Tags