Besox

Vergeet uw opleidingsplan niet te registreren binnen PC 200

19 december 2017

Binnen PC 200 geldt de verplichting om aan elke voltijdse werknemer minstens 2 opleidingsdagen toe te kennen in de periode die loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018. Voor deeltijdse werknemers geldt een pro rata recht. De opleidingsdagen moeten gericht zijn op het verhogen van de beroepsbekwaamheid van de werknemer. Daarnaast heeft elke bediende voor 2018 ook nog een aanvullend recht op 1 dag beroepsopleiding buiten de arbeidstijd.

De verdere modaliteiten voor het toekennen van deze opleidingsdagen kunnen worden opgenomen in een opleidingsplan. Een werkgever kan een bedrijfseigen opleidingsplan opstellen, maar kan ook toetreden tot het suppletief opleidingsplan dat werd opgesteld door Cevora.

Het is niet verplicht om over zo een plan te beschikken, maar het kan voor de werkgever wel tal van voordelen bieden. Indien een werkgever dit plan laat registreren bij het Sociaal Fonds van PC 200, kan deze immers genieten van:

  • meer flexibiliteit in de organisatie van de vorming;
  • vormingssubsidies bij Cevora;
  • prijsvermindering bij een aantal opleidingsinstellingen;
  • opleidingen binnen het bedrijf georganiseerd door Cevora;
  • gratis Cevora-opleidingen voor werkgevers.

De mogelijkheden om een opleidingsplan op te stellen en te registreren zijn verschillend naargelang er wel of geen syndicale afvaardiging aanwezig is in de onderneming. Voor 2018 geldt er een bijzondere registratieprocedure.

Voor ondernemingen die een opleidingsplan voor de periode 2016-2017 geregistreerd hebben

In de sectorale cao van 9 juli 2017 werd specifiek voorzien dat alle geregistreerde plannen voor de periode 2016 – 2017 automatisch verlengd worden met 1 jaar en geldig blijven tot en met 31 december 2018.  Bedrijven hoeven hiervoor niets te doen.

Uitzondering:
Er geldt wel een uitzondering voor bedrijven met vakbondsafvaardiging die in 2016-2017 een opleidingsplan geregistreerd hebben met akkoord van de vakbondsafvaardiging.

De registratie van deze plannen wordt alleen verlengd als deze bedrijven het bestaande opleidingsplan met instemming van de ondertekenende partijen uitdrukkelijk herbevestigen of aanpassen voor het jaar 2018. Zij kunnen dit doen tot 1 maart 2018 via de website van het Sociaal Fonds (www.sfonds200.be) of via een brief of mail naar het Sociaal Fonds APCB – Stuiversstraat 8 – 1000 Brussel of info@sfonds200.be.

Voor ondernemingen die geen opleidingsplan voor de periode 2016-2017 geregistreerd hebben

Deze bedrijven kunnen nog een opleidingsplan registreren voor het jaar 2018. De nieuwe registratieperiode eindigt voor deze ondernemingen op 31 maart 2018.

Meer informatie en de nodige formulieren voor deze registratie zijn beschikbaar via de website van het Sociaal Fonds.

 

Bron: www.sfonds200.be