Besox

Vergeet uw opleidingsplan niet te registreren binnen PC 200

25 november 2016

Binnen PC 200 geldt de verplichting om aan elke voltijdse werknemer minstens 4 opleidingsdagen toe te kennen in de periode die loopt van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017. Voor deeltijdse werknemers geldt een pro rata recht. De opleidingsdagen moeten gericht zijn op het verhogen van de beroepsbekwaamheid van de werknemer.

De verdere modaliteiten van het toekennen van deze opleidingsdagen kunnen worden opgenomen in een opleidingsplan. Een werkgever kan een bedrijfseigen opleidingsplan opstellen, maar kan ook toetreden tot het suppletief opleidingsplan dat werd opgesteld door Cevora.

Het is niet verplicht om over zo een plan te beschikken, maar het kan voor de werkgever wel tal van voordelen bieden. Indien een werkgever dit plan laat registreren bij het Sociaal Fonds van PC 200, kan deze immers genieten van:

  • meer flexibiliteit in de organisatie van de vorming;
  • vormingssubsidies bij Cevora;
  • prijsvermindering bij een aantal opleidingsinstellingen;
  • opleidingen binnen het bedrijf georganiseerd door Cevora;
  • gratis Cevora-opleidingen voor werkgevers.

De mogelijkheden om een opleidingsplan op te stellen en te registreren zijn verschillend naargelang er wel of geen syndicale afvaardiging aanwezig is in de onderneming.

Ondernemingen met een syndicale delegatie

Ondernemingen met een syndicale delegatie die reeds een opleidingsplan voor de periode 2014-2015 hadden en lieten registreren, konden het bestaande opleidingsplan, mits het akkoord van de ondertekenende partijen, verlengen voor de periode 2016-2017 door het op de website van het Sociaal Fonds van PC 200 te registreren of door een eenvoudige brief naar het Sociaal Fonds te sturen (met vermelding van de naam en het RSZ-nummer van het bedrijf) vóór 30 juni 2016.

Ondernemingen met een syndicale delegatie die nog geen opleidingsplan hadden, konden een bedrijfseigen opleidingsplan opmaken en laten registreren bij het Sociaal Fonds tot 30 juni 2016. Het opleidingsplan moet door de meerderheid van de leden van de syndicale delegatie goedgekeurd worden.

Ondernemingen die geen akkoord bereikten of die hierover niet wensten te onderhandelen met hun syndicale delegatie kunnen nog tot 31 december 2016 toetreden tot het suppletief opleidingsplan van Cevora. Dit plan moet aan de syndicale delegatie worden meegedeeld. In dat geval kunnen de opleidingsdagen wel niet overgedragen worden op andere bedienden.

Ondernemingen zonder een syndicale delegatie

Ondernemingen zonder een syndicale delegatie die reeds zijn toegetreden tot het suppletief vormingsplan van Cevora voor de periode 2014-2015 kunnen hun toetreding verlengen voor de periode 2016-2017. Dit kan op de website van het Sociaal Fonds van PC 200 of door een eenvoudige brief naar het Sociaal Fonds te sturen (met vermelding van de naam en het RSZ-nummer van het bedrijf) tot 31 december 2016.

Ondernemingen zonder een syndicale delegatie die nog niet zijn toegetreden tot het suppletief vormingsplan kunnen alsnog toetreden tot dit plan tot 31 december 2016.

Een toetreding tot het suppletief opleidingsplan van Cevora voor ondernemingen zonder een syndicale delegatie heeft als voordeel dat de helft van de vormingsdagen kan overgedragen worden naar andere bedienden.
De registratie van een opleidingsplan kan op verschillende manieren gebeuren:

  • Online: u kan de registratie via de website van het Sociaal Fonds van PC 200, www.sfonds200.be, in orde maken. Als u de procedure start, geeft u eerst het RSZ-nummer in van de firma en volgt dan stap voor stap de procedure. Als het programma uw RSZ-nummer niet herkent, kan u toch doorgaan en de voorlopige registratie voltooien. Na afloop ontvangt u onmiddellijk een automatisch antwoord van het Sociaal Fonds. In deze mail moet u de registratie dan nog bevestigen door op de link te klikken. Uw aanvraag wordt dan verwerkt door het Sociaal Fonds en u krijgt een definitieve bevestigingsmail.
  • Via een aanvraagformulier: u kan ook in het overzicht van de beschikbare formulieren op de website van het Sociaal Fonds het registratieformulier dat voor uw bedrijf van toepassing is, afdrukken en ingevuld terugsturen naar het Sociaal Fonds. Let er op dat het invulformulier en de eventuele bijlage beiden ondertekend zijn.

Bron: www.sfonds200.be