Besox

Vereenvoudiging stelsel van leren en werken op komst

21 maart 2016

Vanaf 1 september 2016 zullen nog slechts 2 soorten overeenkomsten bestaan voor leerlingen in het systeem van leren en werken, hetgeen een belangrijke administratieve vereenvoudiging zal betekenen voor het onderwijs én voor het bedrijfsleven. Het is de volgende stap die Vlaams minister van Werk Philippe Muyters en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits nemen in de uitwerking van het duaal leren en werken als een volwaardig leertraject.

Leerlingen die een deel van hun opleiding op de werkvloer van een bedrijf volgen, sluiten daarvoor een overeenkomst met de school en het bedrijf. Momenteel bestaan er 11 mogelijke soorten overeenkomsten voor leerlingen in het systeem van leren en werken. Met ingang van 1 september 2016 zullen er nog slechts twee soorten overeenkomsten voor leren en werken overblijven, nl. de overeenkomst alternerende opleiding en de stageovereenkomst alternerende opleiding.

 

  1. De overeenkomst alternerende opleiding

Vanaf 1 september 2016 zal de overeenkomst alternerende opleiding toegepast kunnen worden voor alle jongeren die minstens 20 uur per week opleiding op de werkvloer van een bedrijf volgen in de huidige stelsels leren en werken, de 7 studierichtingen in de proeftuinen duaal leren en het toekomstig duaal leren.

Deze overeenkomst regelt onder andere de rechten en plichten van de partijen, de manier waarop een overeenkomst beëindigd kan worden, de aansprakelijkheid, de vergoedingen en de vakantiedagen.

 

  1. De stageovereenkomst alternerende opleiding

Voor jongeren die minder dan 20 uur per week opleiding op de werkvloer van een bedrijf volgen, zal er vanaf 1 september 2016 een stageovereenkomst alternerende opleiding gesloten kunnen worden.

De modaliteiten van deze stageovereenkomst zijn vergelijkbaar met de modaliteiten van de overeenkomst alternerende opleiding; enkel de vakantiedagen en de vergoeding zullen verschillend zijn.

 

Bron: Persbericht dd. 4 maart 2016, www.werk.be.

Tags