Besox

Verbod van onderaanneming bij economische werkloosheid

16 februari 2018

Het gebrek aan werk wegens economische redenen is een oorzaak van de schorsing van de arbeidsovereenkomst, waarvoor tijdelijke werkloosheidsuitkeringen kunnen aangevraagd worden.

Het gebrek aan werk moet onafhankelijk zijn van de wil van de werkgever.

De Wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk specifieert nu dat het beroep op het stelsel van economische werkloosheid verboden is wanneer de werkgever het werk, dat normaal had moeten worden verricht door de werknemers tijdens de duur van de schorsing van de uitvoering van hun arbeidsovereenkomst, uitbesteedt aan derden.

Deze bepaling geldt zowel voor economische werkloosheid bij arbeiders als voor economische werkloosheid bij bedienden in ondernemingen die beschouwd worden als onderneming in moeilijkheden.

In geval van niet-naleving van het verbod moet de werkgever het normale loon betalen aan zijn werknemer voor de dagen tijdens welke hij het werk, dat normaal wordt uitgevoerd door deze werknemer, heeft uitbesteed aan derden.

Bron: Wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk, B.S. 5 februari 2018.