Besox

Vanaf 2018 bijkomende voorwaarde voor de Vlaamse doelgroepvermindering oudere werknemers

27 december 2017

Vanaf 1 januari 2018 wordt de doelgroepvermindering oudere werknemers niet meer toegekend als de oudere werknemer in het volledige kwartaal geen effectieve arbeidsprestaties levert.

Daarmee wil de Vlaamse regering een einde maken aan het feit dat de werkgevers een Vlaamse doelgroepvermindering oudere werknemers blijven genieten voor werknemers die met behoud van (gedeeltelijk) loon vrijgesteld worden van het leveren van arbeidsprestaties.

In 2 uitzonderingsgevallen blijft het recht op de doelgroepvermindering wel behouden:

  • in geval van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst zoals vermeld in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (ziekte, tijdelijke werkloosheid, vakantie,…);
  • bij de door de werkgever toegestane vrijstelling van prestaties tijdens de periode van opzegging.

 

Bron: Decreet van 1 december 2017 houdende de wijziging van artikel 339 van de programmawet (I) van 24 december 2002, B.S. 14 december 2017.