Besox

Vanaf 1 juli 2016 een nieuwe Vlaamse financiële stimulans voor de aanwerving van jonge en oudere werknemers

4 juli 2016

Vanaf 1 juli 2016 gaat het Vlaamse doelgroepenbeleid definitief van start.

Onder bepaalde voorwaarden ontvangt u als werkgever bij aanwervingen vanaf 1 juli 2016 een RSZ-vermindering voor de volgende 3 doelgroepen:

  1. Oudere werknemers die de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben op de laatste dag van het kwartaal waarin de werkgever de vermindering wil toepassen met een refertekwartaalloon van minder dan € 13.400;
  1. Jonge werknemers die de leeftijd van 25 jaar niet bereikt hebben op de laatste dag van het kwartaal van de indienstneming en die behoren tot de categorieën

laaggeschoolde jongeren, middengeschoolde jongeren of leerlingen op voorwaarde dat het refertekwartaalloon van de jongere niet hoger is dan € 7.500 (tijdens de eerste 4 kwartalen) of € 8.100 (tijdens de daaropvolgende 4 kwartalen);

  1. Personen met een arbeidshandicap: de Vlaamse Ondersteuningspremie blijft behouden, maar de doelgroep zal uitgebreid worden. Mensen die doorstromen vanuit de sociale economie naar een job in het normaal economisch circuit zullen voortaan ook op de VOP kunnen rekenen. Ook zelfstandigen in bijberoep met een arbeidshandicap komen in aanmerking.

 

 

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering dd. 10 juni 2016 tot uitvoering van het decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid, B.S. 28 juni 2016.

Tags