Besox

Vanaf 1 januari 2016 maaltijdcheques van € 8 mogelijk

22 december 2015

Wij informeerden u reeds eerder over de verhoging van de maximale werkgeversbijdrage per maaltijdcheque van € 5,91 naar € 6,91. Op die manier verhoogt de maximale zichtwaarde van de maaltijdcheques van € 7 naar € 8. Inmiddels is ook het fiscale luik van deze verhoging officieel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17 december 2015.

De nieuwe maximumbedragen kunnen toegepast worden voor de maaltijdcheques die vanaf 1 januari 2016 worden toegekend. Via dezelfde wet wordt ook de als beroepskost aftrekbare werkgeverstussenkomst per maaltijdcheque verhoogd naar € 2 per maaltijdcheque.

 

Bron: Wet van 6 december 2015 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het stuk van de maaltijdcheques en de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (1), B.S. 17 december 2015.