Besox

Vanaf 1 april 2016: kilometerheffing voor vrachtwagens

4 maart 2016

Op bepaalde wegen zullen eigenaars van vrachtwagens zwaarder dan 3,5 ton vanaf 1 april 2016 een kilometerheffing moeten betalen. Elk voertuig dat onderworpen is aan de kilometerheffing moet worden uitgerust met een On Board Unit. Dit toestel zal het aantal gereden kilometers bijhouden.

In Vlaanderen en Wallonië is het tarief afhankelijk van de gewichtsklasse en de euronorm van het voertuig. In Brussel worden dezelfde parameters toegepast, maar wordt bovendien ook nog rekening gehouden met het type weg (autosnelwegen dan wel binnenstedelijke wegen).

De volgende voertuigen van meer dan 3,5 ton zijn niet onderworpen aan de kilometerheffing voor zover zij geen goederen vervoeren:

  1. werktuigmachines zoals mobiele kranen, hoogtewerkers, graafmachines, bulldozers, betonpompen zonder mixer, dumpers, …;
  2. voertuigen met een proefritplaat ZZ;
  3. oldtimers met een O-nummerplaat;
  4. opleidingsvoertuigen.

Kunnen vrijgesteld worden van de kilometerheffing:

  1. de voertuigen die uitsluitend gebruikt worden voor en door defensie, voor de bescherming van de burgerbevolking, voor en door de brandweer en politie en als zodanig uiterlijk herkenbaar zijn;
  2. de voertuigen die speciaal en uitsluitend voor medische doeleinden zijn uitgerust en als zodanig uiterlijk herkenbaar zijn;
  3. de voertuigen die de aard hebben van een landbouw-, tuinbouw- of bosbouwvoertuig, die slechts in beperkte mate gebruikt worden op de openbare weg in België en die uitsluitend worden gebruikt voor landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouwwerkzaamheden.

Voor deze voertuigen moet een vrijstelling worden aangevraagd bij het gewest waar het voertuig is ingeschreven.

Meer informatie over de kilometerheffing en de aanvraag tot vrijstelling vindt u op de volgende websites:

Voor Wallonië: www.sofico.org.

Tags