Besox

Vakbondsbetoging in Brussel op 24 november 2016

25 november 2016

Vandaag, donderdag 24 november 2016, vindt er in Brussel een nationale betoging plaats op initiatief van de non-profitsector waarbij men wil betogen tegen het beleid van de regering Michel I.

Hierdoor is het mogelijk dat een aantal van uw werknemers niet op het werk aanwezig is of te laat komt op het werk. U moet rekening houden met de volgende regels indien één of meerdere werknemers afwezig zouden zijn:

  • de werknemers die deelnemen aan de actie en daarom niet komen werken hebben geen recht op loon van de werkgever voor de uren die zij niet gewerkt hebben;
  • de werknemers die aangesloten zijn bij een vakbond die deze actie erkend heeft, en die deelnemen aan deze actie, kunnen van hun vakbond een vergoeding uitgekeerd krijgen;
  • de werknemers die niet deelnemen aan deze manifestatie, maar hinder ondervinden om tijdig op het werk te geraken, kunnen in uitzonderlijke gevallen recht hebben op gewaarborgd dagloon voor de uren afwezigheid. Dit geldt enkel wanneer de vertraging te wijten is aan een onverwachte oorzaak die zich voordoet op weg naar het werk en die onafhankelijk is van de wil van de werknemer.
    De actie is echter ruim op voorhand aangekondigd in de media. De werknemers moeten ook redelijke inspanningen geleverd hebben om de onderneming tijdig te bereiken.