Besox

Vakbondsacties en de mogelijke gevolgen voor uw onderneming

30 mei 2016

De komende maanden zijn er opnieuw heel wat vakbondsacties gepland tegen de maatregelen die genomen werden door de regering Michel I. Deze acties kunnen de normale werking van uw onderneming hinderen, wanneer werknemers deelnemen aan deze acties of wanneer werknemers omwille van de acties hun werk niet kunnen uitvoeren of niet (tijdig) op het werk geraken.

Volgens berichten in diverse media kunnen we ons aan de volgende acties verwachten:

 • 31 mei 2016: betoging openbare diensten (gemeenschappelijk vakbondsfront);
 • Tussen 25 mei 2016 en 17 juni 2016: themagebonden acties;
 • Tussen 20 juni 2016 en 24 juni 2016: sensibiliseringsacties in de ondernemingen door ACV;
 • 24 juni 2016: nationale stakingsdag ABVV;
 • 29 september 2016: federale interprofessionele betoging (gemeenschappelijk vakbondsfront);
 • 7 oktober 2016 nationale staking (gemeenschappelijk vakbondsfront.

Op deze dagen is het mogelijk dat een aantal van uw werknemers te laat op het werk zullen toekomen of zelfs helemaal niet aanwezig zullen zijn omdat ze deelnemen aan deze actiedagen of omdat ze door bepaalde vakbondsacties niet op het werk geraken.

Hoe zit het nu met het loon van de stakers en de niet-stakers?

 1. De werknemers die deelnemen aan de stakingsacties hebben geen recht op loon ten laste van de werkgever. Indien zij aangesloten zijn bij een vakbond, krijgen zij wel een “stakingsvergoeding”.
 1. Werknemers die niet meestaken maar die door de hinder van de vakbondsacties niet kunnen werken, bv. door een staking in de onderneming of omdat er een stakingspiket staat opgesteld aan de ingang van de onderneming of het industrieterrein waar de onderneming gelegen is, hebben geen recht op gewaarborgd loon. Eventueel kunnen zij aanspraak maken op werkloosheidsuitkeringen. Voorwaarde is wel dat het Beheerscomité van de RVA hiervoor een positief advies geeft. Het Beheerscomité zal onderzoeken of de werknemers al dan niet deel uitmaken van de stakende werkeenheid en of zij (rechtstreeks of onrechtstreeks) belang kunnen hebben bij het resultaat van de eisen van de stakende werknemers.
  Werknemer die niet deelnemen aan de manifestatie, maar hierdoor wel te laat op het werk aankomen, hebben slechts recht op gewaarborgd dagloon op voorwaarde dat het een ‘onvoorziene gebeurtenis’ op weg naar het werk betreft die zich buiten de wil van de werknemer voordoet.
 1. Werknemers die niet of te laat op het werk aankomen wegens een staking bij het openbaar vervoer, zullen enkel recht hebben op loon indien het om een onaangekondigde of ‘wilde’ staking gaat. Voor de actiedagen die op voorhand aangekondigd worden in de media, zal het recht op het gewaarborgd dagloon voor de betrokken werknemers in de meeste gevallen dus verloren gaan.

Een werknemer die geen loonverlies wil lijden, kan in samenspraak met zijn werkgever wel een dag vakantie of inhaalrust opnemen.

Tags