Besox

Vakbondsactie op 19 december 2017

19 december 2017

De drie vakbonden ABVV, ACV en ACLVB organiseren op 19 december 2017 in gemeenschappelijk vakbondsfront een manifestatie in Brussel. De vakbond voeren hiermee actie voor een “transparant en correct pensioenstelsel”.

Het is dan ook mogelijk dat een aantal van uw werknemers te laat op het werk zullen toekomen of zelfs helemaal niet op het werk geraken. De vakbonden beschouwen 19 december 2017 als een stakingsdag, waarvoor een stakingsvergoeding aangevraagd kan worden.

Een werknemer die te laat op het werk aankomt door de staking, heeft slechts recht op gewaarborgd dagloon als het gaat om een ‘onvoorziene gebeurtenis’ op weg naar het werk die zich buiten de wil van de werknemer voordoet. Deze betoging is echter ruim op voorhand aangekondigd en meermaals in de media besproken waardoor men hier niet kan spreken van een ‘onvoorziene gebeurtenis’. Bijgevolg zal een werknemer die te laat komt op het werk meestal geen recht hebben op gewaarborgd dagloon.

Een werknemer die helemaal niet komt opdagen, levert geen prestaties op die dag. Bijgevolg bent u als werkgever geen loon verschuldigd. Deze werknemers kunnen wel in samenspraak met de werkgever een dag vakantie of inhaalrust opnemen om het loonverlies op te vangen.