Besox

Uw werknemer is ziek op een feestdag. Wie moet die dag betalen?

4 mei 2018

Ononderbroken ziekteperiode

Indien de feestdag valt binnen de eerste 30 kalenderdagen na aanvang van de ziekteperiode, dan moet u als werkgever deze feestdag betalen.

Indien de feestdag daarentegen na de 30ste kalenderdag na aanvang van de schorsing valt, dan betaalt de mutualiteit deze feestdag.

Herval

Indien u een werknemer in dienst heeft die na een werkhervatting van minder of meer dan 14 dagen hervalt en terug arbeidsongeschikt wordt, dan bent u als werkgever weer verplicht om de feestdag te betalen die binnen de 30 kalenderdagen van de tweede schorsing valt.

Enkel wanneer de werkhervatting beschouwd moet worden als een mislukte poging tot werkhervatting (bv. wanneer de werkhervatting slechts enkele uren duurde), dan begint er geen nieuwe periode van 30 kalenderdagen te lopen en blijft de ongeschiktheidsperiode gewoon doorlopen.

Opeenvolgende schorsingen

Uw werknemer neemt vakantie van 30 april 2018 tot en met 6 mei 2018. Vanaf 7 mei 2018 wordt hij ziek en hij blijft ziek tot en met 3 juni 2018. Moet u de feestdagen in die periode betalen?

U moet de feestdagen betalen tijdens de volledige duur van de schorsing wegens jaarlijkse vakantie. De feestdag van 1 mei 2018 moet u dus betalen. Nadien wordt uw werknemer ziek en geldt de regel dat u alle feestdagen moet betalen binnen de 30 kalenderdagen na aanvang van de ziekte. De periode van 30 dagen start op 7 mei 2018; bijgevolg moet u ook de feestdagen van 10 mei 2018 (O.L.H.-Hemelvaart) en 21 mei 2018 (Pinkstermaandag) betalen.

M.a.w. wanneer verschillende schorsingen elkaar opvolgen, dan begint bij elke nieuwe schorsingsgrond een nieuwe periode van gedekte feestdagen te lopen.