Besox

Uw werknemer gaat uit dienst op vrijdag 18 december 2015. Moet u de feestdagen van Kerstmis en Nieuwjaar nog betalen?

30 november 2015

Als werkgever bent u in principe verplicht om het loon te betalen voor de feestdagen die vallen binnen een welbepaalde periode na het einde van de arbeidsovereenkomst, of na het einde van het verrichten van de arbeid.

Om te bepalen over hoeveel feestdagen het gaat, is de tewerkstellingsperiode van de betrokken werknemer in uw onderneming van belang. Aan een werknemer die gedurende een periode van minder dan 15 dagen in dienst is geweest, moet u geen enkele feestdag na uitdiensttreding betalen. Is een werknemer gedurende een periode van 15 dagen tot minder dan 1 maand in dienst  geweest zonder onderbreking die aan hem is toe te schrijven, dan bent u het loon verschuldigd voor 1 feestdag die valt in de periode van 14 dagen die volgt op het einde van de arbeidsovereenkomst. Voor een werknemer die gedurende een periode van minstens 1 maand in dienst is geweest zonder onderbreking die aan hem toe te schrijven is, moet u het loon betalen voor alle feestdagen die vallen in de periode van 30 dagen die volgt op het einde van de arbeidsovereenkomst.

Opgelet: in PC 124 (bouwsector) wordt het recht op het loon voor de feestdagen van Kerstmis en Nieuwjaar behouden indien ze vallen binnen 60 dagen na de datum van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, behalve bij een ontslag om dringende redenen.

U bent niet verplicht om de feestdagen na uitdiensttreding te betalen:

  • in geval van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer;
  • indien u de arbeidsovereenkomst beëindigd heeft om een dringende reden;
  • wanneer de werknemer op de feestdag al door een nieuwe arbeidsovereenkomst verbonden is, of al voor een andere werkgever presteert.

Gelijk welke andere reden van beëindiging geeft aanleiding tot betaling van de feestdagen, dus ook bij:

  • het aflopen van een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of een bepaald werk;
  • de verbreking van een arbeidsovereenkomst;
  • de ontbinding van een arbeidsovereenkomst wegens definitieve medische overmacht.

Tags